Archiwa tagu: CMR

Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego cz. 2

W poprzednim tygodniu opisałem podstawowe przesłanki wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego. W prawie krajowym i międzynarodowym występuje szereg przesłanek uprzywilejowanych, które znacząco poprawiają sytuację prawną przewoźnika w sporze dotyczącym uszkodzenia przesyłki.

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , , | 4 komentarze

Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego cz. 1

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego towarów opiera się na zasadzie ryzyka i jest znacząco rozszerzona w stosunku do standardowych zasad odpowiedzialności kontraktowej – odpowiada on niezależnie od swojej winy za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , , | 20 komentarzy

Skutki nieprawidłowego załadunku i zabezpieczenia towaru w transporcie drogowym

Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na czas transportu stanowią podstawę bezpiecznego przewozu. Nie należą jednak do rzadkości sytuacji, gdy właśnie nieodpowiednie wykonanie tych czynności stanowi główną przyczynę szkody w towarze. Zazwyczaj powoduje to spory związane z ustaleniem, na kim spoczywa … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , | 136 komentarzy

Zwrot kosztów związanych z przewozem

Odszkodowanie za szkodę w przesyłce i opóźnienie w transporcie to podstawowe rodzaje konsekwencji na jakie narażeni są przewoźnicy z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu. Taki rodzaj szkód dominuje również w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń. Nierzadko jednak przewoźnik zobowiązany … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Krajowy przewóz kolejowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz kolejowy towarów, Ogólnie o prawie przewozowym | Otagowano , , , , , , | 6 komentarzy

Kolejne zmiany w Konwencji CMR

Jak podaje strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dniu 5 czerwca 2011 r. wszedł w życie Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzony w dniu 20 lutego 2008 r. w sprawie elektronicznego listu przewozowego (tekst … Czytaj dalej

Opublikowano Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Zmiany w przepisach | Otagowano , , , , , | 2 komentarze

Konsekwencje zmian w Konwencji CMR

Zdaję sobie sprawę, że to już trzeci wpis poświęcony zmianom w Konwencji CMR (poprzednie wpisy tu i tu), ale skoro zmiany te następują raz na 30 lat, trzeba wykorzystać moment, póki jeszcze trwa 🙂 (co nie jest do końca prawdą, … Czytaj dalej

Opublikowano Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w przewozie drogowym towarów

Najpoważniejsze ryzyko prowadzenia działalności transportowej wiąże się z możliwości uszkodzenia bądź utraty przesyłki – szkody, a w konsekwencji również odszkodowania mogą w takich wypadkach osiągać bardzo wysoki poziom. Na szczęście dla przewoźników nie występują one aż tak często. Dużo powszechniej … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , , , , , , | 391 komentarzy

Kilka słów o deklaracji wartości przesyłki

Przewidziane w przepisach prawa przewozowego i międzynarodowych konwencjach transportowych metody ustalania odszkodowania oraz limity ograniczające jego wysokość w wielu przypadkach mogą mieć bardzo niekorzystne konsekwencje dla osoby poszkodowanej. Z tego względu warto przyjrzeć się instytucji deklaracji wartości przesyłki pozwalającej na … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Krajowy przewóz kolejowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz kolejowy towarów | Otagowano , , , , , , , , , , , | 11 komentarzy

Jak ustala się odszkodowania w transporcie drogowym

Zarówno krajowe jak i międzynarodowe prawo przewozowe opiera się na swego rodzaju kompromisie pomiędzy interesami przewoźników i ich klientów. Kompromis ten wyznaczają z jednej strony surowe zasady odpowiedzialności w oparciu o zasadę ryzyka z drugiej ograniczenia w zakresie odszkodowania. Te … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów | Otagowano , , , , , , , , | 82 komentarze

Przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika

Przedawnienie w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym wyróżnia się na tle przedawnienia odnoszącego się do innych stosunków cywilnoprawnych z jednej strony dość krótkimi terminami, z drugiej szczególnymi zasadami dotyczącymi zawieszenia jego biegu. Co więcej w poszczególnych aktach prawnych regulujących prawo … Czytaj dalej

Opublikowano Krajowy przewóz drogowy towarów, Krajowy przewóz kolejowy towarów, Krajowy przewóz osób, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Międzynarodowy przewóz kolejowy towarów, Ogólnie o prawie przewozowym | Otagowano , , , , , , , , | 150 komentarzy