Literatura

Poniżej subiektywny wybór publikacji poświęconych prawu transportowemu:

Publikacje krajowe

 1. Ambrożuk Dorota: Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2010
 2. Dragun Maria: Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984
 3. Górski Władysław: Prawo transportowe, Warszawa 1977
 4. Górski Władysław, Żabski Adam: Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 1990
 5. Górski Władysław, Mendyk Edward: Prawo transportu lądowego, Warszawa 2005
 6. Górski Władysław, Wesołowski Krzysztof: Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny – Prawo przewozowe – CMR, 2. Wydanie, Gdańsk 2009
 7. Konert Anna: Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010
 8. Kolarski Albin: Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2002
 9. Sośniak Mieczysław: Prawo przewozu lądowego, Warszawa 1974
 10. Stec Mirosław: Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005
 11. Strachowska Renata: Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2010
 12. Szanciło Tomasz: Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008
 13. Walczak Robert: Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa 2006
 14. Wesołowski Krzysztof: Komentarz do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Zielona Góra 1996
 15. Wesołowski Krzysztof: Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy – Prawo przewozowe, Zielona Góra 1995
 16. Włodarska Karolina: Umowa drogowego przewozu towarów, Warszawa 2006

Publikacje zagraniczne

 1. Basedow Jürgen: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Band 7 Transportrecht, 1. wydanie, Monachium 1997
 2. Clarke Malcolm A: International Carriage of Goods by Road, 5. wydanie, Londyn 2009
 3. Donald Alan E: The CMR. The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Londyn 1981
 4. Helm Johann: Frachtrecht. Band II CMR, Berlin 2002
 5. Herber Rolf, Piper Henning: CMR Internationales Straβentransportrecht, Monachium 1996
 6. Koller Ingo: Transportrecht. Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, 7. wydanie, Monachium 2010
 7. Loewe Roland: Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Genewa 1975
 8. Messent Andrew, Glass David: CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, 3. wydanie, Londyn 2000
 9. Schmidt Karsten: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Band 7 Transportrecht, 2. wydanie, Monachium 2009
 10. Theunis Jan: International Carriage of Goods by Road, Londyn 1987
 11. Thume Karl-Heinz: Kommentar zur CMR, 2. wydanie, Frankfurt n. Menem 2007