Rejestr przewoźników dostępny dla każdego

pexels-photo-325229

Dzisiaj powinien ruszyć od dawna oczekiwany Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Da on podmiotom korzystających z usług transportowych większe możliwości weryfikacji przewoźników, a rozmaitym organom lepszy przepływ informacji o przewoźnikach istotnych w ich działalności.

Mocno spóźniona implementacja rozporządzenia

Potrzeba stworzenia elektronicznego rejestru przewoźników wynikła z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia 1071/2009, a także wykonujących je aktów prawnych Komisji Europejskiej z 2009 i 2010 r. Akty te nakładały na Polskę obowiązek stworzenia elektronicznego rejestru, w którym odnotowano by wszystkich przewoźników drogowych, a także szereg danych odnoszących się do nich, które są istotne z punktu widzenia przestrzegania przez nich regulacji określających warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W myśl rozporządzenia rejestr taki powinien był powstać do 04.12.2011 r., a do 31.12.2012 r. powinien zostać podłączony do systemu europejskiego, który ma gromadzić dane ze wszystkich rejestrów europejskich.

Niestety podobnie jak w przypadku szeregu innych postanowień rozporządzenia 1071/2009 polskiemu ustawodawcy nie specjalnie spieszyło się ze wprowadzeniem unijnych regulacji do polskiego systemu. Stosowne przepisy o utworzeniu rejestru zostały bowiem uchwalone po prawie 5 latach od daty, gdy system powinien już być ukończony – ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym przyjęto dopiero w dniu 04.11.2016 r. Przyjęto zarazem ponad roczne vacatio legis, wskutek czego przepisy wejdą w życie w dniu 30.11.2017 r.

Prace nad systemem

 

Decyzja ta okazała się właściwa, gdyż organom ponad pół roku zajęło znalezienie wykonawcy systemu i podpisanie z nim umowy, co – wg informacji GITD – nastąpiło dopiero w dniu 08.05.2017 r. Na szczęście w tym wypadku obyło się bez wpadek i Główny Inspektorat Transportu Drogowego w dniu 19.09.2017 r. poinformował, że jest już gotowa podstawowa wersja systemu, która ma umożliwić m.in.:

– wprowadzanie danych do rejestru przez uprawnione organy oraz ich weryfikację

– automatyczne przesyłanie do innych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne

– szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez uprawnione organy w krajach Unii Europejskiej

– bezpłatny dostęp każdej osoby do danych publicznych zawartych w rejestrze poprzez stronę internetową

Wygląda więc na to, że system powinien ruszyć bez opóźnień w dniu wejścia w życie przepisów.

Trzy ewidencje

 

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego ma składać się z trzech ewidencji:

– ewidencji przewoźników drogowych posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową

– ewidencji poważnych naruszeń określonych w rozporządzeniu 1071/2009 wpływających na wymóg dobrej reputacji przewoźnika

– ewidencji osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi do czasu zastosowania środków rehabilitujących

 

Ewidencja przewoźników ma obejmować:

– dane dotyczące przedsiębiorcy (NIP, REGON, adres)

– dane dotyczące zezwolenia lub licencji

– liczbę pojazdów objętych zezwoleniem

– dane dotyczące przedstawiciela prawnego

– dane dotyczące osoby zarządzającej transportem.

 

Z kolei w ewidencji naruszeń znaleźć się mają następujące informacje:

– dane dotyczące przedsiębiorcy

– dane dotyczące osoby zarządzającej transportem

– dane dotyczące liczby i charakteru naruszeń

– dane dotyczące państw, w których miały miejsce naruszenia

– dane uzasadniające brak utraty reputacji pomimo wystąpienia naruszeń

 

Ewidencja osób niezdolnych do zarządzania transportem ma natomiast zawierać:

– dane dotyczące osoby niezdolnej do zarządzania transportem

– dane dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych

– przyczyny stwierdzenia niezdolności

– dane dotyczące zastosowanych środków rehabilitujących

– okres niezdolności

 

Ewidencje jawne, ale nie dla wszystkich

 

Zgodnie z przyjętymi przepisami ewidencja przewoźników jest jawna i dostępna dla wszystkich. Dostęp do niej można będzie uzyskać poprzez dedykowaną stronę internetową podobnie jak np. w przypadku dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyjątkiem są wyłącznie data urodzenia i adres osób zarządzających transportem ujawnionych w ewidencji. Te z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych nie będą udostępniane w internecie.

Odmiennie niż w przypadku ewidencji przewoźników pozostałe ewidencje co do zasady nie są jawne. Zarówno ewidencje naruszeń jak i osób niezdolnych do zarządzania transportem są dostępne na wniosek dla określonych organów w zakresie potrzebnym do wykonywania przez te organy swoich obowiązków. Dotyczy to m.in. inspekcji transportu drogowego, Policji, Straży Granicznej, organów celno-skarbowych, Inspekcji Pracy, zarządców dróg i sądów.

Oprócz wskazanych powyżej organów z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji mogą wystąpić osoby, których dane te dotyczą.

 

Uwagi końcowe

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego powinien przysłużyć się branży transportowej. Z jednej strony bowiem ułatwi ocenę przewoźników potencjalnym kontrahentom, z drugiej pozwoli na szybsze wyeliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji łamiącej przepisy poprzez lepszy przepływ informacji o naruszeniach skutkujących utratą dobrej reputacji.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Subskrybuj bloga, a otrzymasz wiadomość e-mail o każdym nowy wpisie

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Bez kategorii i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.