O stronie

Celem niniejszej strony jest  popularyzacja krajowego i międzynarodowego prawa transportowego. Moje doświadczenia pokazują bowiem, iż znajomość tego prawa wśród przedstawicieli szeroko rozumianej branży transportowej wciąż nie jest najlepsza, co nierzadko jest przyczyną sporych problemów zarówno przedsiębiorców transportowych jak i ich klientów.

Tymczasem prawo przewozowe jest dziedziną nie tylko specyficzną, ale też zdradliwą. Jego bliskie powiązania z prawem cywilnym sprawiają, że uczestnicy procesów transportowych  (a nierzadko niestety również ich prawnicy) sytuację prawną analizują na bazie postanowień umownych łączących strony oraz ogólnych zasad prawa cywilnego bez uwzględnienia niekiedy bardzo rygorystycznych wymogów narzucanych przez prawo przewozowe.

W swoich wpisach postaram się przedstawić specyfikę zagadnień prawa transportowego i omówić zagrożenia z niej wypływające. Z racji osobistych zainteresowań będą one w dużej mierze poświęcone przewozowi drogowemu towarów, ale pojawiać się będą również artykuły dotyczące innych zagadnień, w szczególności w odpowiedzi na sugestie Czytelników. W większości przypadków poruszane tematy dotykać będą praktycznych aspektów stosowania prawa transportowego, lecz nie będę uciekać od zagadnień o bardziej teoretycznym charakterze.