Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w konkretnej sprawie bądź nawiązaniem stałej współpracy mogą kontaktować się bezpośrednio z kancelarią:

Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych                                                           ul. Czartoria 1/16, 61-102 Poznań                                                                                                   + 48 61 855 22 79 + 48 61 851 85 33                                                                                         mail: pjudek@dzialynski.pl                                                                     www.dzialynski.pl/transport