O autorze

Paweł Judek

Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu i Podyplomowe Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 r. radca prawny i partner w kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Autor ponad 100 artykułów prawniczych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Monitorze Prawniczym”, „Gazecie Podatkowej”, „Dzienniku Ubezpieczeniowym” i „Polskiej Gazecie Transportowej”.

Wykładowca prawa przewozowego na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych.