Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził legalność kar za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie

Kary za odbieranie przez kierowcę 45 h odpoczynku tygodniowego wprowadzają sukcesywnie kolejne kraje europejskie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 20.12.201 r. potwierdził legalność takich działań.

Jak sprawa trafiła do Trybunału?

Belgijska spółka transportowa Vaditrans w 2014 r. zakwestionowała ukaranie grzywną w kwocie 1.800 EUR kierowcy tej spółki za spędzanie regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie na podstawie przepisów belgijskiego dekretu królewskiego.

Belgijski sąd rozpoznający sprawę powziął wątpliwość, czy rzeczywiście z przepisów rozporządzenia 561/2006 regulującego czas pracy kierowców wynika zakaz odbierania 45h regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe. Uznał bowiem, że z art. 8 ust. 8 rozporządzenia wynika tylko prawo kierowcy do spędzania w kabinie regularnego odpoczynku dobowego i skróconego odpoczynku tygodniowego, a nigdzie w rozporządzeniu nie ma wprost zakazu spędzania w kabinie regularnego odpoczynku tygodniowego.

Nadto stwierdził, że nawet gdyby taki zakaz dało się wyinterpretować a contrario z treści art. 8 ust. 8 (skoro dozwolone są tylko odpoczynki dobowe i skrócone tygodniowe, to znaczy, że regularne tygodniowe są zakazane), to istnieje wątpliwość, czy przewidywanie kar za takie naruszenie nie stoi w sprzeczności z art. 49 Kart Praw Podstawowych. Zakaz nie został bowiem sformułowany wprost, a tym samym potencjalny sprawca naruszenia nie ma pewności co do tego, jakich przepisów na przestrzegać.

Z tego względu sąd belgijski postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE ze stosownymi pytaniami prejudycjalnymi.

Opinia Rzecznika Generalnego i wyrok Trybunału w sprawie C-102/16

Rzecznik Generalny w swojej opinii z dnia 02.02.2017 r. uznał, że z przepisu art. 8 ust. 8 rozporządzenia wynika zakaz spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Stwierdził także, że brak podstaw do kwestionowania możliwości nakładania przez państwa kar za naruszenie tego zakazu.

W swoim wyroku z dnia 20.12.2017 r. Trybunał wpisał się w tradycję, w myśl której ponad 90 % wyroków jest zgodnych z opiniami rzeczników generalnych i stwierdził, że:

  1. Przepis art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006 należy interpretować w taki sposób, że wprowadza on zakaz spędzania przez kierowcę regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w kabinie pojazdu.
  2. Państwa Członkowskie są uprawnione do nakładania kar za naruszenie w/w zakazu

Należy się zatem spodziewać, że zakaz odbierania 45-h odpoczynku będzie egzekwowany przez coraz większą liczbę państw i przewoźnicy powinni to uwzględnić przy dokonywaniu kalkulacji tras oraz kosztów związanych z wykonaniem przewozów, podczas których taki tygodniowy wypoczynek będzie miał miejsce.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Subskrybuj bloga, a otrzymasz wiadomość e-mail o każdym nowy wpisie

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Przegląd orzecznictwa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.