Centralna Ewidencja Pojazdów po nowemu

Schlagwortkatalog

 

 

W dniu 15.09.2017 r. Sejm przyjął ustawę nowelizującą prawo o ruchu drogowym wprowadzającą do polskiego systemu nową ulepszoną Centralną Ewidencję Pojazdów. Powinna ona ułatwić dostęp do wszelkich danych dotyczących pojazdów zarówno dla potencjalnych nabywców jak i uprawnionych organów.

CEPiK 2.0

 

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym z dnia 24.07.2015 r. przewidywała, że do dnia 04.06.2018 r. zostanie stworzona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców o rozszerzonym zakresie danych w stosunku do funkcjonującej obecnie. Na etapie prac związanych z budową systemu uznano, że idą one na tyle sprawnie, że możliwe jest uruchomienie jednej z części tego systemu – Centralnej Ewidencji Pojazdów – przed tą datą. Obecna ustawa sprawi więc, że zacznie ona działanie kilka miesięcy przed pierwotnym terminem.

Co nowego w CEP?

 

Zakres informacji gromadzonych w ramach nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów będzie istotnie większy od obecnego. Dodatkowo pojawią się w niej:

– dane o właścicielu pojazdu

– dane o leasingobiorcy

– dane o zbywaniu pojazdu i o jego nabywcach

– dane o badaniach technicznych

– dane o szkodach istotnych pojazdów kwalifikujących pojazd do ponownego badania technicznego

– dane o zastawach rejestrowych

– dane o zabezpieczeniach na pojeździe i zajęciu w toku egzekucji

 

Nowelizacja wprowadza jednocześnie definicję szkody istotnej pojazdu podlegającej zgłaszaniu do ewidencji. Za taką szkodę uważana będzie szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzona przez ubezpieczyciela.

Dostęp do ewidencji

 

Nowelizacja rozszerzyła także zakres podmiotów, które będą miały dostęp do ewidencji. Oprócz dotychczasowych organów jak np. Policja, Straż Graniczna, sądy, prokuratorzy czy komornicy dodano szereg nowych jak np. zakłady ubezpieczeń, podmioty zarządzające strefami płatnego parkowania, stacje kontroli pojazdów czy ośrodki pomocy społecznej. W przypadku niektórych organów jak sądy i zakłady ubezpieczeń dostęp będzie możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – będą one miały stały dostęp do ewidencji bez konieczności rozpoznawania wniosków przez organ zarządzający ewidencją.

Możliwość uzyskania danych z ewidencji będą mieli również właściciele pojazdów oraz leasingobiorcy w odniesieniu do własnego pojazdu. Nadto dostęp taki może uzyskać każda osoba, która poda określone dane identyfikujące, które zostaną określone w rozporządzeniu. Dzięki temu np. potencjalny nabywca pojazdu po uzyskaniu danych identyfikujących od sprzedawcy będzie mógł samodzielnie sprawdzić w CEP historię pojazdu i dokonać weryfikacji informacji podawanych przez sprzedawcę.

Dodatkowo o dane z ewidencji będzie mógł wystąpić każdy, kto wykaże w tym zakresie swój interes prawny np. wierzyciel próbujący uzyskać zaspokojenie od właściciela pojazdu.

Nowe zasady badań technicznych

 

Wraz z wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów nowelizacja zmienia zasady wykonywania badań technicznych pojazdów. W celu ukrócenia zjawiska, w którym zapłata za badanie techniczne jest uzależniana przez właścicieli pojazdów od pozytywnego wyniku tego badania, obecnie badanie techniczne będzie mogło nastąpić wyłącznie po uiszczeniu z góry opłaty za to badanie. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których np. przedsiębiorca ma zawartą stałą umowę ze stacją kontroli pojazdów określającą zasady dokonywania płatności za usługi np. przewidującą odroczony termin płatności. Stacje kontroli pojazdów będą miały zarazem obowiązek zgłaszania do ewidencji każdego badania technicznego wraz z jego wynikiem niezależnie od tego, czy był on pozytywny czy nie.

 

Wejście w życie

 

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17.10.2017 r. pod poz. 1926 i weszła w życie w dniu 13.11.2017 r.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Subskrybuj bloga, a otrzymasz wiadomość e-mail o każdym nowy wpisie

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.